Close
Christian Aid Logo Learn Logo
normal font size larger font even larger font size largest font size
Adnoddau Cymraeg

Adnoddau Cymraeg ar gael

Mae llawer o’n hadnoddau ar gael yn y Gymraeg

Mae Cymorth Cristnogol yn darparu adnoddau yn Gymraeg ar gyfer athrawon a disgyblion.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'ch swyddfa leol:

Caerdydd ar 029 2084 4646 neu ebostiwch caerdydd@cymorth-cristnogol.org

Bangor ar 01248 353574 neu ebostiwch bangor@cymorth-cristnogol.org

Caerfyrddin ar 01267 237257 neu ebostiwch caerfyrddin@cymorth-cristnogol.org 

Adnoddau yn Gymraeg ar Learn.

Gwasanaeth y mis –  Gwasanaeth misol ar bwnc cyfoes yn cynnwys storïau am bobl ac am waith partneriaid Cymorth Cristnogol ar draws y byd. Ceir dolenni i'r gwasnaethau a chyflwyniadau cyfredol ar dop y dudalen.

Ar y dudalen yma fe welwch y rhan fwyaf o'n hadnoddau sydd ar gael yn Gymraeg ar Learn. Bydd gwybodaeth am adnoddau newydd a chyfredol yn ymddangos ar yr Hafan 

Mae’r fersiwn Gymraeg fel arfer i’w gweld ar yr un dudalen â’r adnodd Saesneg (Gwelir ‘English and Welsh’ yn y teitl). Pan fo llawer o adnoddau i’w lawr lwytho rhoddir tudalen gyfan i’r fersiwn Gymraeg (Gwelir ‘Welsh’ yn y teitl).  Bydd adnoddau eraill yn Saesneg yn unig.

Cofiwch hefyd am Antur Byd-eang, ein hadnodd ar gyfer y bwrdd gwyn rhyngweithiol. Cyfle i ddod i adnabod pobl a gwledydd ein byd. Ffeithiau diddorol, cwisiau, ffilmiau, lluniau a storïau am blant ar draws y byd. Dewch i ddarganfod y byd gyda ni!

Mae Cymorth Cristnogol Cymru yn cynhyrchu nifer o adnoddau eraill yn Gymraeg. Ewch i'n tudalen adnoddau i weld beth sydd ar gael.