Close
Christian Aid Logo Learn Logo
normal font size larger font even larger font size largest font size
Adnoddau Cymraeg

Adnoddau Cymraeg ar gael

Mae llawer o’n hadnoddau ar gael yn y Gymraeg

Mae Cymorth Cristnogol yn darparu adnoddau yn Gymraeg ar gyfer athrawon a disgyblion.  Am wybodaeth pellach cysylltwch ag Eirian Samuel, Cydlynydd Addysg Cymorth Cristnogol yng Nghymru ar 029 2084 4646 neu ebostiwch esamuel@cymorth-cristnogol.org

Adnoddau yn Gymraeg ar Learn.

Gwasanaeth y mis –  Gwasanaeth misol ar bwnc cyfoes yn cyfeirio at hanesion pobl ar draws y byd.

Ewch at 'Cymraeg' o dan C yn yr A-Z am restr gyflawn o'r holl adnoddau Cymraeg sydd ar gael ar Learn

Mae’r fersiwn Gymraeg fel arfer i’w gweld ar yr un dudalen â’r adnodd Saesneg (Gwelir ‘English and Welsh’ yn y teitl). Pan fo llawer o adnoddau i’w lawrlwytho rhoddir tudalen gyfan i’r fersiwn Gymraeg (Gwelir ‘Welsh’ yn y teitl).  Bydd adnoddau eraill yn Saesneg yn unig.

Cofiwch edrych ar wefan Cymorth Cristnogol Cymru am adnoddau eraill sydd ar gael yn y Gymraeg.