Close
Christian Aid Logo Learn Logo
normal font size larger font even larger font size largest font size
Jyst byw? Uned un: Pam y dylai Cristnogion helpu'r tlawd?
Theme: Cristnogaeth, tlodi
Country: Byd-eang
Boy reading the Bible

Pam y dylai Cristnogion helpu'r tlawd? Archwiliad o rhannau o'r Beibl sy'n ysbrydoli credinwyr i helpu'r difreintiedig. 

English-language version available here >

Mae Cristnogion yn credu mai Duw yw creawdwr y byd ac mai'r Beibl yw gair ysbrydoledig Duw. Gelwir ar Gristnogion i ufuddhau i'w air a dilyn dysgeidiaeth Iesu. Mae llawer o ddarnau yn y Beibl yn sôn am y ffordd y dylid trin y byd a'r bobl sydd ynddo, yn enwedig y tlawd.

Adnoddau uned un:

Cynlluniau gwersi
Cynlluniau gwersi uned un (PDF, 228kb)

Taflenni adnoddau:
1: Geiriau God of Justice (PDF, 70kb)
2: Beth mae'n ei olygu? (PDF, 115kb)
3: Beth a ddywed y Beibl? (PDF, 72kb)
4: Gair Duw yn ysbrydoliI  (PDF, 71kb)
5: Dadansoddi'r adnod (PDF, 74kb)
6: Ceisiwch ddarbwyllo (PDF, 151kb)
7: Y gorchymyn mawr (PDF, 72kb)

Ffilmiau
1: God of Justice (WMV)
Gwyliwch ar YouTube    
Lawrlwytho God of Justice (YouSendIt, 24mb) 

2: Ysbrydoliaeth (WMV)
Gwyliwch ar YouTube 
Lawrlwytho Ysbrydoliaeth (YouSendIt, 31mb)

Ffotograffau
Lluniau 1-4
Gwyliwch ar Flickr
Lawrlwytho

 


 

Eisiau cael yr holl adnoddau ar gyfer uned un? Dim problem. Gallwch lawrlwytho ffeil sip ohono isod.  

Jyst byw? Pecyn adnoddau llawn uned un >
Sylwer, mae hon yn ffeil fawr iawn a bydd yn cymryd tua 5 munud i'w lawrlwytho ar gyswllt band eang safonol 2mb.  

Age: 14-16 / GCSE / TGAU
Subject areas: Astudiaethau crefyddol