Close
Christian Aid Logo Learn Logo
normal font size larger font even larger font size largest font size
Jyst byw? Uned dau: Beth yw Cymorth Cristnogol?
Theme: Cristnogaeth, tlodi
Country: Byd-eang
Christian Aid supporters at the lobby of EU Embassies in London, 19 April 2007, organised by the Trade Justice Movement prior to the G8 meeting of ministers.

Beth yw Cymorth Cristnogol? Gwaith mudiad Cristnogol sy'n ymdrechu dros gyfiawnder cymdeithasol.

English-language version available here >

Gweledigaeth Cymorth Cristnogol yw rhoi diwedd ar dlodi, ac mae'n credu y gellir gwireddu'r weledigaeth honno. Mae'n gweithio i: 

  • amlygu gwarth tlodi
  • helpu mewn ffyrdd ymarferol i ddileu tlodi byd-eang
  • herio a newid y strwythurau sy'n cadw pobl yn dlawd.

Adnoddau uned dau:

Cynlluniau gwersi
Cynlluniau gwersi uned dau (PDF, 243kb)

Taflenni adnoddau
8: Cwis Cymorth Cristnogol (PDF, 72kb)
9: Ymgyrchu, yr ystadegau (PDF, 80kb)

Cyflwyniad
1: Cymorth Cristnogol, cyflwyniad (PDF, 5mb)
Awgrym defnyddiol: i weld y cyflwyniad hwn ar sgrîn lawn, lawrlwythwch y PDF, dewiswch 'View' a 'Full screen'.

Ffilmiau
3: Cyflwyno Cymorth Cristnogol (WMV)
Gwyliwch ar YouTube  
Lawrlwytho Cyflwyno Cymorth Cristnogol (YouSendIt, 82mb)

4: Hysbysebion Cymorth Cristnogol (WMV)
Gwyliwch ar YouTube 
Lawrlwytho Hysbysebion Cymorth Cristnogol (YouSendIt, 38mb)

Ffotograffau
Lluniau 1-8
Gwyliwch ar Flickr
Lawrlwytho

 


 

Eisiau cael yr holl adnoddau ar gyfer uned dau? Dim problem. Gallwch lawrlwytho ffeil sip ohono isod.  

  Jyst byw? Pecyn adnoddau llawn uned dau >


Sylwer, mae hon yn ffeil fawr iawn a bydd yn cymryd tua 7.5 munud i'w lawrlwytho ar gyswllt band eang safonol 2mb.
  

Age: 14-16 / GCSE / TGAU
Subject areas: Astudiaethau crefyddol