Close
Christian Aid Logo Learn Logo
normal font size larger font even larger font size largest font size
Jyst byw? Uned tri: Beth yw tlodi?
Theme: Cristnogaeth, tlodi
Country: Byd-eang
Christian Aid supporters at the lobby of EU Embassies in London, 19 April 2007, organised by the Trade Justice Movement prior to the G8 meeting of ministers.

Beth yw tlodi? Archwilio beth yw tlodi a'r hyn sy'n ei achosi.

English-language version available here >  

Er bod tlodi fel arfer yn cael ei ddiffinio fel diffyg arian neu nwyddau materol, mae'n fwy na hyn. Mae'n amlochrog, ac yn ymwneud â diffyg pŵer.

Adnoddau uned tri:

Cynlluniau gwersi
Cynlluniau gwersi uned tri (PDF, 262kb)

Taflenni adnoddau
10: Sefyllfaoedd tlodi (PDF, 101kb)
11: Coeden bynciau (PDF, 179kb)
12: Pa mor fregus ydych chi? (PDF, 72kb)
13: Canlyniadau (PDF, 80kb)

Ffilmiau 
5: Ffermwr tomato (WMV)
Gwyliwch ar YouTube
Lawrlwytho Ffermwr tomato (YouSendIt, 9mb)

6: Amser swper (WMV)
Gwyliwch ar YouTube 
Lawrlwytho Amser swper (YouSendIt, 9mb)

7: Diwrnod golchi (WMV)
Gwyliwch ar YouTube
Lawrlwytho Diwrnod golchi (YouSendIt, 13mb)


 

Eisiau cael yr holl adnoddau ar gyfer uned tri? Dim problem. Gallwch lawrlwytho ffeil sip ohono isod.  

Jyst byw? Pecyn adnoddau llawn uned tri >


Sylwer, mae hon yn ffeil fawr iawn a bydd yn cymryd tua 1.5 munud i'w lawrlwytho ar gyswllt band eang safonol 2mb.
  

Age: 14-16 / GCSE / TGAU
Subject areas: Astudiaethau crefyddol