Close
Christian Aid Logo Learn Logo
normal font size larger font even larger font size largest font size
Jyst byw? Uned pedwar: Cymorth brys a hirdymor
Theme: Cristnogaeth, tlodi
Country: Byd-eang
Doctor examining patient in Punda Balla Village

Cymorth brys a hirdymor. Enghreifftiau o waith Cymorth Cristnogol, gan gynnwys paratoi ar gyfer trychinebau a datblygu cynaliadwy.

English-language version available here >

Mae Cymorth Cristnogol yn ymwneud â dau fath o gymorth: cymorth brys (cymorth argyfwng) a chymorth hirdymor. Mae'r uned yn archwilio'r ddau gan ddefnyddio astudiaethau achos o'r llifogydd yn Pacistan yn 2010 a daeargryn Haiti.

Adnoddau Uned pedwar:

Cynlluniau gwersi
Cynlluniau gwersi uned pedwar (PDF, 205kb)

Taflenni adnoddau 
14: Cymorth brys neu gymorth hirdymor? (PDF, 71kb)
15: Haiti - enghraifft o gymorth (PDF, 70kb)
16: Bod yn barod (PDF, 72kb)
17: Tîm trychineb (PDF, 80kb)
18: Cymorth hirdymor (PDF, 234kb)
19: Arolwg o gymorth hirdymor Cymorth Cristnogol (PDF, 70kb)

Cyflwyniad
2: Cymorth brys a chymorth hirdymor (PDF, 653kb)
Awgrym defnyddiol: i weld y cyflwyniad hwn ar sgrîn lawn, lawrlwythwch y PDF, dewiswch 'View' a 'Full screen'.

Ffilmiau 
8: Haiti (WMV)
Gwyliwch ar YouTube
Lawrlwytho Haiti (YouSendIt, 45mb)

9: Hwyaid (WMV)
Gwyliwch ar YouTube
Lawrlwytho Hwyaid (YouSendIt, 15mb)

10: Chwarelwyr yn yr Aifft (WMV)
Gwyliwch ar YouTube
Lawrlwytho Chwarelwyr yn yr Aifft (YouSendIt, 15mb)

11: Plant yn Gaza (WMV)
Gwyliwch ar YouTube

12: Matopeni (WMV)
Gwyliwch ar YouTube
Lawrlwytho Matopeni (YouSendIt, 27mb)

Ffotograffau

Lluniau 17-34
Gwyliwch ar Flickr
Lawrlwytho   

 


 

Eisiau cael yr holl adnoddau ar gyfer uned pedwar? Dim problem. Gallwch lawrlwytho ffeil sip ohono isod. 

Jyst byw? Pecyn adnoddau llawn uned pedwar >

Sylwer, mae hon yn ffeil fawr iawn a bydd yn cymryd tua 7.5 munud i'w lawrlwytho ar gyswllt band eang safonol 2mb.  

Age: 14-16 / GCSE / TGAU
Subject areas: Astudiaethau crefyddol